Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kaynakça Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır.

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur.

Örnek:
Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

Detaylı Kaynakça Yazımı:
Kaynakça Yazımı

Kitap
Bulunması gereken bilgiler:

§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Eser adı (koyu ya da italik)
§ Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)
§ Yayın yeri (ardından: gelir)
§ Yayın evi

Örnekler:
Tek Yazarlı Kitaplar

Uçan, A. (1994). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları.

Çok Yazarlı Kitaplar
Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadlıoğlu
Matbaası.

Editörü Olan Kitaplar
De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance.
New York: Peter Lang

Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.

Makale
Bulunması gereken bilgiler:

§ Yazar adı (soyadı, adı)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Makale Adı
§ Dergi adı (koyu ya da italik)
§ Cilt numarası
§ Sayısı
§ Sayfa numarası

Örnek:
Kızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).

Gazete
Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.
(5 Temmuz 2002).

Ansiklopedi
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,
Ankara: 3B Yayıncılık

Bildiri
Sevgi, A.(2003). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni.Cumhuriyetimizin 80.
Yılında Müzik Sempozyumu. (26 -31 Ekim 2003). Malatya: İnönü Üniversitesi.

Tez
Tekin, E. (2004). Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Elektronik Kaynaklar
Bulunması gereken bilgiler

§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Belgenin adı
§ URL (üçgen ayraç içinde)
§ Erişim tarihi

Örnek:
Persellin, D. C. (1999). The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-
Temporal Task Performance of Young Children. http://www.Idonline. org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction. html (30 Nisan 2002).


Kaynakça Resimleri

 • 3
  Kaynakça 3 yıl önce

  Kaynakça

Kaynakça Sunumları

 • 3
  Önizleme: 7 ay önce

  İnternet Kaynakçası Örneği

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Bir veri tabanından alınmış online gazete makalesi Metin içinde: (Özmen 2010) ya da 7 Çetin Özmen, televizyon kullanıcılarının eğilimlerinin son dönemlerde oldukça değişken olduğunu vurguluyor (Hürriyet Web, 21 Ocak 2010). Dipnotta: Çetin Özmen, “Televizyon Alışkanlıklarımız IPTV ile Değişecek,” Hürriyet Web, 21 Ocak 2010. Web sitesi Metin içinde: Orkun Kırıcı, Virginia Woolf’un kitaplarındaki varoluş problemlerinin ifade tarzlarına dikkat çekiyor (www.kafkaokur.com). Dipnotta: Orkun Kırıcı, “Virginia Woolf’a Dair,” 15 Mart 2010 tarihinde erişildi. www.kafkaokur.com. Kaynakçada: Kırıcı, Orkun. “Virginia Woolf’a Dair.” 15 Mart 2010 tarihinde erişildi. www.kafkaokur.com. Önemli not: Sayfaya erişim tarihi veya sayfanın en son güncellendiği tarih yazılmalıdır. Blog Metin içinde: (Kopan 2015) Dipnotta: Yekta Kopan, “Yazamamak,” filucusu.com (blog), 15 Haziran 2015, http://filucusu.blogspot.com.tr/. Kaynakçada: Yekta Kopan. Filucusu.com (blog). http://filucusu.blogspot.com.tr/.
 • 3
  Önizleme: 7 ay önce

  Kaynakça yazma teknikleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  MODERN DİPNOT-- METİN İÇİ GÖNDERME YAPMA USULU (apa)KLASİK DİPNOT– KAYNAKÇA DİPNOTUYLA GÖNDERME YAPMA (mla)LİTERATÜR TARAMASIArş. Gör. Ece KAYA

  2. Sayfa
  APA ve MLA NEDİR ?APA: American Psychological Association/Amerika Psikoloji Derneği Yazar soyadlarını ve yayın yılını öne çıkarmaktadır. Psikoloji, sosyoloji, eğitim, iktisat ve diğer sosyal bilimler. MLA: Modern Language Association/Modern Diller Derneği Yazar ve yapıt adlarını öne çıkarmaktadır. Edebiyat, sanat. Uluslararası akademik dergilerin büyük bir çoğunluğunda APA sistemi kullanılmaktadır. Uzun yıllar süren bir tür rekabetten sonra artık uluslararası geçerliliği olan tek sistem olarak kalmıştır denebilir.

  3. Sayfa
  ALINTI SİSTEMLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?Kısaca vurgulanacak olursa, alıntı kuralları iki açıdan önemlidir: 1) Biçim 2) İçerik.1)Alıntılar metin içerisinde rahat takip edilebilmelidir. Okuyucu, alıntının nerede başlayıp nerede bittiğini ve kaynağını rahatlıkla izleyebilmelidir. Okuma esnasında bir bakışta mümkünse bütün ayrıntıları elde edebilmelidir.2)Yazar, bir başka yazarın fikrini alıyormuş, almıyormuş gibi yaparak belirsizliklere neden olmamalıdır. Bir metin etiksel sorunlara yol açabilecek tüm kusurlardan arınık olmalıdır. Kullanılacak olan alıntı sistemi bu özelliklere sahip olmalıdır.

  4. Sayfa
  ALINTI YAPMANIN PÜF NOKTASITemel olarak iki tür alıntı vardır: 1)Direkt Alıntı , (quotation, tam alıntı); Bu tür alıntılar kaynak eserden olduğu gibi alınır. Sayfa numarası gerektirir. Bunun için yazar adı ve eser kökü belirtilmelidir. Alıntı tırnak (“….”) içinde olmalıdır.2)Endirekt Alıntı: (in-text citation, anma, gönderme, atıf yapma). Bu tür alıntılar yazarın zikrettiği fikir için yapılır. Yine de kaynak belirtilir. Tırnak (“….”) gerektirmez.

  5. Sayfa
  ENDİREKT ALINTI ÖRNEĞİÖrneğin, Osmanlılar modernleşme olgusu ile 19 yy’da Avrupa ülkeleri ile yaptığı savaşlar aracılığı ile tanışmışlardır (Karpat, 1980), gibi bir alıntı ile yazar şunu ima etmektedir: Burada ki fikir Karpat’ın 1980 de yazmış olduğu eserde dile getirilmiştir, ancak sözcükler ve ifade şekli tamamen bana aittir ve Karpat bu fikri belli sayfada değil eserin tümünde anafikir olarak ileriye sürmüştür.

  6. Sayfa
  AŞIRMACILIK ÖRNEKLERİOrijinal Metin:“Bilimsel yayınlarda yazarlık hakkı ve sırasının belirlenmesi birçok disiplinde üzerinde daha çok durulan bir konu haline gelmiştir. Bu eğilimin profesyonel acıdan çok önemli olan yayın yapma ve yazarlık haklarının korunması ile olan ilişkisi acıktır. Ancak bu eğilimin görece yeni ve bariz bir nedeni olduğu da söylenebilir.” (Değirmencioğlu ve Demirutku, 1999,s. 111).”Kabul edilebilir hali - 1:Bilimsel çalışmalarda yazarların haklarının korunması ve yazarlık sıralamasının belirlenmesi, birçok disiplinin üzerinde durduğu bir konudur. Oldukça yeni olduğu söylenebilecek bu eğilimin yazar haklarının korunması ile ilişkisi acıktır ve bariz bir nedeni olduğu da söylenebilir (Değirmencioğlu ve Demirutku, 1999).Kabul edilebilir hali - 2:Değirmencioğlu ve Demirutku’ya (1999) göre “bilimsel yayınlarda yazarlık hakkı ve sırasının belirlenmesi birçok disiplinde üzerinde daha çok durulan bir konu” (s. 111) olmaya başlamıştır. Bu durumun profesyonelliğin önemli bir parçası olan yayın yapma ve yazarların haklarının korunması ile ilgisi olduğu acıktır.

  7. Sayfa
  AŞIRMACILIK ÖRNEKLERİOrijinal metin “Araştırma yazarken, kaynaklara iki sebeple atıfta bulunulur: Bilgi aldığınız kaynakları okuyucuya tanıtmak ve kelimelerini ve fikirlerini ödünç aldığınız yazarlara kredi vermek.” (Hacker, 1995, s. 260).Aşırılmış biçimi (aynı kelimeler kullanılmış ama tırnak içinde verilmemiş): Araştırma yazarken, kaynaklar bilgi aldığınız kaynakları okuyucuya tanıtmak ve kelimelerini ve fikirlerini aldığınız yazarlara kredi vermek için gösterilir.Burada öğrenci yazarın tüm kelimelerini, tırnak içine almadan ve kaynak göstermeden sadece bir cümleye vermiştir.

  8. Sayfa
  AŞIRMACILIK ÖRNEKLERİAşırma (yanlış açıklama) Araştırma yazarken, bir çift sebepten kaynaklara atıfta bulunuruz: Bilgi kaynaklarımızı okuyuculara göstermek ve ödünç aldıklarımıza kredi vermek. (Hacker).Öğrenci burada bazı kelimelerde ufak değişiklikler yapmış ve metin içinde kaynak göstermeyi de eksik yapmıştır. Kaynağa ilişkin yıl ve tarih bilgisi eksiktir.Uygun çözüm Bir araştırmacı okuyucusunun bilgi aldığı yeri bilmesini sağlamak, ve tanıtmak ve orijinal çalışmaya kredi vermek üzere kaynaklarına atıfta bulunur (Hacker, 1995, s.260).

  9. Sayfa
  MODERN DİPNOT-----METİN İÇİNDE KAYNAKÇA BAĞLACIYLA GÖNDERME YAPMATek Yazarlı Esere Gönderme: Örnek: Örnekleme yanılgılarının bir bölümü örnekleme tekniğinin doğasından kaynaklanır (Karasar,1984: 135). Örnek: Karasar (1984: 74)’a göre, “sayıltı, (…) denenmeyen yargıdır.”İki ya da Daha Fazla Yazarlı Esere Gönderme: Örnek: (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 58-67).  Örnek: (Can, Gemici ve Uysal, 2009: 48).  Örnek: (Battal vd., 2003: 67).Yazarın Aynı Yıl Yayımlanan Eserlerine Gönderme Örnek: (Tural, 2009a: 152)., (Tural, 2009b: 12).style.visibility

  10. Sayfa
  Yazarı Belli Olmayan Esere GöndermeÖrnek 1: Diğer bir kaynakta (“Dünyada Memurlar ve Sendika”, 1996) da belirtildiği gibi, xxx.Örnek 2: (MEB, 2009: 34).Örnek 3: (Anonim, 2004b: 45).MODERN DİPNOT----- METİN İÇİNDE KAYNAKÇA BAĞLACIYLA GÖNDERME YAPMAstyle.visibility

  11. Sayfa
  Aynı Soyadı Taşıyan Yazarlara Gönderme Örnek: Stanford Shaw (1992: 86), Ezel K. Shaw (1993: 90). Örnek: (S. Shaw, 1992: 86)., (E.K. Shaw, 1993: 90).Birden Çok Esere Gönderme Örnek: (Çitçi, 1989; Şaylan, 1998).MODERN DİPNOT-----METİN İÇİNDE KAYNAKÇA BAĞLACIYLA GÖNDERME YAPMAstyle.visibility

  12. Sayfa
  Kişisel Görüşme ve Elektronik Postalara Gönderme Kişisel görüşmeler ve elektronik posta üzerinden sağlanan veriler belge vurgusu içerir. Bunlara yönelik göndermeler, ilgili cümle sonunda; ad soyad, eylem türü ve ay, yıl bilgisi verilerek yapılır.Kişisel görüşme ve elektronik posta üzerinden sağlanan bilgilerle ilgili bağlaç açılımları kaynakçada yer almaz. Örnek 1: (Fikret Ar, kişisel görüşme, Şubat 2006). Örnek 2: (Metin Kömürcü, e-posta, Aralık 2009).MODERN DİPNOT----- METİN İÇİNDE KAYNAKÇA BAĞLACIYLA GÖNDERME YAPMAstyle.visibility

  13. Sayfa
  İkincil Kaynak Üzerinden GöndermeKaynakçada ise; asıl kaynak yazar soyadı, yayın yılı ve eser adından sonra köşeli ayraçlar içerisinde “aktaran:” ifadesinin ardından ikincil kaynak künyesi yazılır. Örnek: (Silars, 1989/ Seçim, 1998: 21).İkincil kaynak üzerinden birincil kaynağın Kaynakçada gösterilişi:Sillars, A.C. (1989) Modern Organizations. [Aktaran: Seçim, H. (1998) Halkla İlişkiler, İstanbul: Bilim Yayınları.]METİN İÇİNDE KAYNAKÇA BAĞLACIYLA GÖNDERME YAPMAstyle.visibility

  14. Sayfa
  METİN İÇİNDEN ÖRNEKLER1) Zikredilen yazar(lar)ı ve tarih(ler)i parantez içine alarak cümlenin sonunda ya da içerisinde uygun yere konur.Örneğin: Araştırmacılar, iyi bir sağlık eğitimi (Fisher, 1999) ve hizmetleri (Weist and Christodulu, 2000) sunabilmenin önündeki en büyük engelin yeterli kalifiye elemanın olmamasını göstermişlerdir

  15. Sayfa
  METİN İÇİNDEN ÖRNEKLERParantezin içerisine sadece tarih konabilir.Örneğin: Taylor, Keller ve Egan (1997) araştırmalarında şu soruyu sormuşlardı “…………………………?” (s.28). Burada direkt bir alıntı yapıldığından parantez içine sayfa numarası da konmalıdır.3)Yazar adı ve tarih bir cümlede birleştirilebilirÖrneğin: 2001’de Weist…………

  16. Sayfa
  KLASİK USUL----KAYNAKÇA DİPNOTU ŞEKLİNDE GÖNDERME YAPMAKitaplara GöndermeÖrnek: Turgut Tan, Ekonomik Kamu Hukuku, TODAİE Yayını, Ankara, 1984, s. 24. Aynı kaynağa yapılan gönderme, araya bir başka gönderme girmeden yineleniyorsa, dipnotta ‘adı geçen eser’ anlamında “a.g.e.” kısaltması kullanılır. Örnek: a.g.e., s. 24.  Metinde bir kaynağa, başka göndermeden sonra yeniden gönderme yapılıyor ise, kaynakça dipnotunda bilgi sıralaması; yazar ilk adı kısaltması, yazar soyadı, tarih ve sayfa numarası biçiminde yapılır. Örnek: T. Tan, 1984, s. 25. Metinde aynı yazarın aynı yıl yayınlanan eserlerine gönderme yapıldığında her esere yayın tarihinden hemen sonra gelmek üzere alfabetik sırayla farklı bir harf konulur.

  17. Sayfa
  KLASİK USUL----KAYNAKÇA DİPNOTU ŞEKLİNDE GÖNDERME YAPMAMakalelere Gönderme Kaynakça dipnotunda sırasıyla; yazar adı soyadı, çift tırnak içinde makale adı, italik karakterde dergi adı, cilt ve sayı numaraları, yayın tarihi, sayfa bilgisi yer alır. Her bilgi arası virgülle ayrılır.Örnek: Timothy T. Baldwin ve J. Kevin Ford, “Transfer of Training,” Personel Psychology, Cilt: 11, Sayı: 41, 1988, s. 45.

  18. Sayfa
  KAYNAKÇA HAZIRLAMA (APA VE MLA SİSTEMİ İÇİN)Metinde gönderme yapılmayan kaynaklara Kaynakça bölümünde yer verilmez.Kaynaklar, metin içindeki kaynakça bağlaçlarında verilen yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar adı ya da sembolleştirmeleri yoksa, eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa, kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa, yayın tarihi yanına (2009a, 2009b gibi) harf verilerek alfabetik sıralama yapılır.Kaynak yazarken ilk satır, satır başından başlamalı, izleyen satırlar ise 7 harf içeriden başlatılmalıdır.

  19. Sayfa
  KAYNAKÇA HAZIRLAMA (APA VE MLA SİSTEMİ İÇİN)KİTAPLARTek Yazarlı - Editörlü Kitap Örneği Tecer, M. (2007) Avrupa Birliği ve Türkiye: Sorular-Yanıtlar, Ankara: TODAİE Yayın No: 340.Lyon, D. (Ed.), (1996) The Information Society, Cambridge: Policy Press. 

  20. Sayfa
  KAYNAKÇA HAZIRLAMA (APA VE MLA SİSTEMİ İÇİN)KİTAPLAR: İki-Üç Yazarlı Kitap Örneği Aslan, O. E. ve Akbulut, Ö. Ö. ve Önen, N. (2002) Belediye Zabıta Hizmetleri, Ankara: TODAİE Yayın No: 312. Yazarı Belirsiz Kitap Örneği Anonim (2000) Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Ankara: DPT Yayınları. 

  21. Sayfa
  KAYNAKÇA HAZIRLAMA (APA VE MLA SİSTEMİ İÇİN)KİTAPLARÇeviri Kitap Örneği Simon, H. (1973) Kamu Yönetimi, Çev.: C. Mıhçıoğlu. Ankara: TODAİE. Derlenmiş Kitaptaki Makale Örneği Çitci, O. (1982) “Türk Kamu Yönetiminde Kadın Görevliler,”. Türk Toplumunda Kadın, Ed.: N. A. Unat ve M. Kıray, Ankara: TSBD, 13–22.

  22. Sayfa
  Kaynakça Hazırlama (APA ve MLA sistemi için)MAKALELERTek Yazarlı Makale Örneği Şaylan, G. (2000) “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler,” Amme İdaresi Dergisi, 33 (2), 1-22. Birden Çok Yazarlı Makale Örneği Bensghir, K. T., Karaca, O. ve Teker, E. (1997) “Ağ Teknolojileri: Bilişim Ağı Kurma Çalışmaları TODAİE Örneği,” Amme İdaresi Dergisi, 30 (1), 129–135. Not: Yazar sayısı altının üstünde olan makalelerde ilk altı yazarın soyadı ve adı yazıldıktan sonra “vd.” ifadesi konulur.

  23. Sayfa
  KAYNAKÇA HAZIRLAMA (APA VE MLA SİSTEMİ İÇİN)Bildiri, Not, Tez Yayınlanmış Bildiri Örneği  Uluğ, F. (2009) “Yönetim ve Etik,” Kamu Etiği Sempozyum Bildirileri I, Ankara: TODAİE Yayın No: 347, 3-15. Yayımlanmamış Tez – Rapor Örneği  Şengün, S. (2005) Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Ege Denizi Sorunları, Ankara: TODAİE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yayımlanmış Ders Notu Örneği Bilgin, K.U. (2006) Personel Yönetimi Ders Notları, Ankara: TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı. 

  24. Sayfa
  KAYNAKÇA HAZIRLAMA (APA VE MLA SİSTEMİ İÇİN)Yasa ve Yönetmelikler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun (1995, 12 Haziran) T. C. Resmi Gazete, 22311.  MEB (2002) “Norm Kadro Uygulaması Hakkında Genelge (2002/79)” Tebliğler Dergisi, 2989. Gazete Makalesi Örneği Benmayor, G. (2009, 27 Kasım) “Silikon Vadi’miz Yolda,” Hürriyet.

  25. Sayfa
  KAYNAKÇA HAZIRLAMA (APA VE MLA SİSTEMİ İÇİN)Elektronik KaynaklarKaynakçada; yazar, yayın tarihi, kaynağın adı, derginin ya da eserin adı yer alır. Bu bilgilerden sonra elektronik kaynağın tipi (çevrimiçi, CD-ROM), cilt sayısı ve gerekli sayfa ya da varsa paragraf numarası yazılır. Eğer kaynağa internetten ulaşılabiliyorsa, adres ve erişim tarihi belirtilir.Özel İnternet Belgesi Örneği Electronic Reference Formats Recommended by The American Psychological Association (2000, 12 Ekim) http://www.apa.org/journals/webref.html. (3 Ocak 2001). Elektronik Makale (Veri Tabanında Bulunan Dergi Makalesi) Örneği Jacobson, J. W., Mulick, J. A. ve Schwartz, A. A. (1995) “A History Of Facilitated Communication: Science, Pseudoscience, and Antiscience,” American Psychologist, 50, 750–765, Retrieved January 12, 2001, PsycARTICLES veritabanı.

  26. Sayfa
  ÖRNEK KAYNAKÇA

  27. Sayfa
  Danışmanın yönlendirmesiBasılı yayınlardan faydalanmaKütüphanelerin veri tabanlarının taranmasıhttp://kutuphane.karabuk.edu.tr/YÖK tez veri tabanının taranmasıhttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/LİTERATÜR TARAMASI– KONUN BERLİRLENMESİ SIRASINDA

  28. Sayfa
  LİTERATÜR TARAMASI- KONU BULUNDUKTN SONRA1.Konuya ilişkin önceden direkt-dolaylı nelerin yazıldığı veya söylendiği,2.Konunun önceden işlenen ve işlenmeyen veya eksik bırakılan yönleri,3.Konuya ilişkin problemin boyutları,4.Önceki araştırmalarda kullanılan yöntemler ve ölçekler5.Önceki araştırmalarda ulaşılan bulgular ve çıkarılan sonuçlar6.Önceki araştırmalarda yapılan öneriler7.Önceki araştırmalarda kullanılan kaynaklar

  29. Sayfa
  Teşekkür ederim…

 • 2
  Önizleme: 7 ay önce

  Kaynak Gösterme Teknikleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Kaynak Gösterme TeknikleriProf. Dr. Serap Kurbanoğlu’ nun24 Ocak 2008 tarihindeEğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarına yaptığı sunumundan alınmıştır.

  2. Sayfa
  2/16Kaynak Göstermenin ÖnemiBilim ahlakının gereğidir.Bilginin asıl sahibini belirtir.Araştırmacının katkısını açıkça ortaya koyar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  3/16Kaynak Göstermenin ÖnemiÇalışmanın güvenirliğini arttırır.Çalışmanın derinliği konusunda fikir verir.Sunulan bilginin doğruluğunu destekleyen başka kaynaklar olduğunu gösterir.Denetim olanağı sağlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  4/16Kaynak Göstermenin ÖnemiKullanılan kaynaklara erişim olanağı sağlar.DoğrulukYeterlilikstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  5/16Kaynak Göstermenin AşamalarıÇalışmanın sonunda kaynak gösterme: Kaynakça/BibliyografiÇalışmanın içinde kaynak gösterme: Göndermestyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  6/16Kaynak GöstermeBiçimi OlarakAPA

  7. Sayfa
  7/16KitapSoyad, Ad. (Basım Tarihi). Eser adı. Basım yeri: Yayın evi.Baysal, J. (1982). Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar. İstanbul: İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi.Gönderme: (Baysal, 1982, s. 56).

  8. Sayfa
  8/16KitapTonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.Gönderme: (Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, s. 59). veya (Tonta ve diğerleri, 2002, s. 59).

  9. Sayfa
  9/16Not: Kaynakçada kaynağı gösterirken, çok yazarlı çalışmalarda yazarlar 6 yazara kadar tam olarak yazılır, 6. yazardan sonraki yazarlar “ve diğerleri” olarak yazılır.

  10. Sayfa
  10/16MakaleSoyad, Ad. (Basım Tarihi). Eser adı. Dergi Adı, Cilt Numarası, Bulunduğu Sayfa Aralığı.Uçak, N. Ö. (2000). Sosyal bilimler alanında nitel araştırma yöntemlerinin kullanımı. Bilgi Dünyası, 1, 255-279.Gönderme: (Uçak, 2000, s. 256-257).

  11. Sayfa
  11/16TezSoyad, Ad. (Basım tarihi). Tez adı. Yayımlanmamış doktota/yüksek lisans tezi, Üniversite adı, Basım yeri.Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Gönderme: (Köprülü, 1994, s. 78).

  12. Sayfa
  12/16Web SayfasıSoyad, Ad. (Tarih). Eser adı. Erişim tarihinde www.hopetilmann/findq.htm adresinden erişildi.Tillman, H. N. (2003). Evaluating quality on the net. 15 Ocak 2008 tarihinde www.hopetilmann/findq.htm adresinden erişildi.Gönderme: (Tillman, 2003).

  13. Sayfa
  13/16Alıntı“Ev ödevi, öğretim sürecinde öğrencinin herhangi bir konuya hazırlanması ya da öğretimin öğrenci üzerindeki etkisinin arttırılması ve kalıcılığın sağlanması amacıyla öğrenciye yaptırılan etkinlikler” şeklinde tanımlanmaktadır (Binbaşıoğlu, 1988, s. 82).Not: Alıntı 40 kelimeyi geçiyorsa blok alıntı olarak yazılır.

  14. Sayfa
  14/16GöndermeÖdevler şu amaçlarla verilir. (Kleppinger, 1994, s. 10; Demir, 2000, s. 29):Öğrencilerin öğrendikleri bir konuyu uygulamalarına fırsat vermek,Öğrencileri yeni öğrenecekleri konuya hazırlamak,İyi anlaşılmayan konuların anlaşılmasını sağlamak.

  15. Sayfa
  15/16GöndermeEv ödevleri mutlaka verilmelidir. Ancak, zorunlu ve gönüllü ödevlerin bir karışımı en faydalı olanıdır (Demir, 2003, s. 202).

  16. Sayfa
  16/16DİNLEDİĞİNİZ İÇİNTEŞEKKÜR EDERİM

Kaynakça Videoları

 • 5
  7 ay önce

  word ortamında kaynakça ekleme

 • 3
  7 ay önce

  Bibliyografik Künye ( Kaynakça ) Nedir ?

 • 1
  7 ay önce

  TÜBİTAK projelerinde yada akademik makalelerde kaynakça yazımının ve alıntıların nasıl yapılacağının anlatıldığı bir videodur.

Kaynakça Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kaynakça Ek Bilgileri

 • 3
  2 yıl önce

  Kaynakça Nedir?
  Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Kaynakça
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)